Cước phí giao hàng

Cước Phí Giao hàng tại Myphamnhatbanxachtay.vn

  • Khu vực Hà Nội

1. Nội thành

  • ≤ 5km: 15,000đ                 ->  miễn phí vận chuyển với đơn hàng >700k
  • 5,1  – ≤ 8km: 20,000đ         ->  miễn phí vận chuyển với đơn hàng >800k
  • 7,1 – ≤ 9km: 25,000đ        ->  miễn phí vận chuyển với đơn hàng >900k
  • 9,1 – ≤ 12km: 30,000đ      ->  miễn phí vận chuyển với đơn hàng >1000k
  • 12,1 – ≤ 15km: 35,000đ     ->  miễn phí vận chuyển với đơn hàng >1100k
Các đơn bình thưởng 

2. Ngoại thành: 35,000đ  ->  Miễn phí vận chuyển với đơn hàng >1000k

  • Các tỉnh, thành ngoài Hà Nội

Cước phí do bên chuyển phát nhanh Viettel post tính và thu tiền theo trọng lượng hàng hóa và khu vực.

  • Miễn phí vận chuyển với đơn hàng >1200k

Cảm ơn bạn đã mua hàng tại website của chúng tôi!